เอกสารอ้างอิงการเรียบเรียงบทความ

เอกสารอ้างอิงบทความกัญชาทางการแพทย์ เพื่อเรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยบทความสั้นๆเฉพาะเรื่อง


  1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ Guidance on Cannabis for Medical Use กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
  2. เอกสารประกอบการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 1
  3. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

กัญชามีประโยชน์ในภาวะโรคดังต่อไปนี้
   1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด (chemotherapy induced nausea and vomiting)
   2. โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา (intractable epilepsy) 
    3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)
    4. ภาวะปวดประสาท (neuropathic pain)


และอาจมีประโยชน์ในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (end-state cancer) ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ โรควิตกกังวล (generalized anxiety disorders) โรคปลอกประสาทอักเสบ (demyelinating diseases) อื่นๆ อาทิ neuromyelitis optica และ autoimmune encephalitis แต่สำหรับกรณีการใช้กัญชารักษามะเร็งและโรคอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่สรุปว่ากัญชาใช้รักษามะเร็ง เบาหวาน หรือโรคอื่นๆได้จริง จำเป็นต้องทำการวิจัยการใช้ประโยชน์ของกัญชาต่อไป 

Delivered by FeedBurner