4 พฤษภาคม 2562

ผลข้างเคียงที่ต้องเฝ้าระวังจากการใช้กัญชาทางการแพทย์

หลังจากที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ ได้มีการศึกษาผลของการใช้กัญชาแบบ Retrospective study กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล UCHealth ระหว่างปี 2012 ถึง 2016 พบว่ามีการเข้าใช้บริการห้องฉุกเฉินเพราะผลข้างเคียงของกัญชาเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนกัญชาถูกกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันเนื่องจากมีผู้ป่วยหรือผู้สนใจทดลองใช้กัญชาได้ลักลอบซื้อหากัญชาหรือน้ำมันกัญชามาใช้เองอย่างผิดกฏหมายแล้วเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจนต้องรีบมาพบแพทย์หลายรายแล้ว
รูป weed-plant-smoking-smoke-grass-3545217 จาก Pixabay.com

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าเมื่อเปรียบเทียบการบริโภคกัญชาระหว่างการสูบและการกิน ผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นผู้บริโภคกัญชาด้วยการสูบสูงถึง 33% ส่วนผู้ที่บริโภคกัญชาด้วยการกินต้องนอนโรงพยาบาลเพียง 19% นอกจากนี้คนที่สูบกัญชาจะใช้เวลาพักฟื้นในห้องฉุกเฉินเฉลี่ย 3 ชั่วโมงซึ่งมากกว่าคนที่กินซึ่งใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น จึงอาจสรุปได้ว่าผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้โดยผู้ที่สูบจะมีอาการไม่พึงประสงค์มากกว่าผู้ที่บริโภคกัญชาด้วยวิธีการกิน อีกทั้งการใช้กัญชาไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยวิธีการสูบนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อในปอดสูงขึ้นเพราะกัญชาไปกดภูมิเม็ดเลือดขาวในปอดและควันกัญชาทำให้เกิดการระคายเคืองระบบหายใจ ไอหรือเกิดหลอดลมอักเสบได้

อาการที่เป็นผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาที่พบบ่อยคือ อาการคลื่นไส้อาเจียนเรื้อรัง เรียกอาการนี้ว่า cannabinoid hyperemesis syndrome และผลข้างเคียงนี้มักจะเกิดขึ้นในผู้ใช้กัญชาโดยการสูบเป็นประจํามากกว่าคนที่บริโภคกัญชาด้วยการกินถึงสองเท่า ส่วนอาการมึนเมา ประสาทหลอน หัวใจเต้นเร็ว ความดันตก มักพบในคนที่กินมากกว่าคนที่สูบ

ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาระยะกลางถึงยาว
กัญชาจัดเป็นสารเสพติดที่เสพแล้วติดยากกว่าบุหรี่ แต่ถ้ามีการใช้ต่อเนื่องทุกวันจะมีผู้เสพกัญชาประมาณ 10% ที่ติดงอมแงม การเลิกกัญชาส่วนใหญ่สามารถหยุดเสพได้ทันทีซึ่งอาจจะมีอาการหงุดหงิด อยากกลับไปเสพอีกเหมือนคนติดบุหรี่เท่านั้น ไม่ถึงกับมีอาการลงแดงที่เป็นอันตรายใดๆ แต่สำหรับผู้ที่ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคควรจะค่อยๆลดปริมาณลงช้าๆ โดยเฉพาะในโรคลมชัก การใช้กัญชาทำให้มีปัญหาเรื่องความจําและความสามารถของสมองในระยะสั้น ซึ่งพอหยุดเสพและขจัดออกจากร่างกายประมาณ 20 วันทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิม

การสูบกัญชาเพียงอย่างเดียวในระยะยาวไม่พบว่าทําให้การทํางานของปอด หรือหัวใจแย่ลง และไม่เสี่ยงเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น  แต่ถ้าสูบทั้งกัญชาและบุหรี่พบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวสูงกว่าการสูบบุหรี่อย่างเดียวหลายเท่า

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการใช้กัญชา
- ปากแห้ง
- ตาแห้ง
- ตาแดง
- มึนงง
- ตอบสนองต่อรอบตัวช้า
- มีอาการวิตกจริต

ผลข้างเคียงจากกัญชาที่อาจพบได้
- ตาพร่ามัว
- ปวดหัว
- เคลิ้ม
- เซ ควบคุมร่างกายได้ไม่ดี
- จํานวนสเปิร์มลด
- ความดันตก
- หัวใจเต้นเร็ว
- ซึมเศร้า
- อ้วกเรื้อรัง
- ท้องเสีย
- ตับอักเสบ
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner