12 พฤษภาคม 2562

กัญชาใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

กัญชา เป็นหนึ่งในพืชที่มีคุณสมบัติทางยาสูงแต่ก็มีโทษทำให้เสพติดได้เช่นกัน กัญชาจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติดตามกฏหมาย หลายประเทศได้พยายามส่งเสริมให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากมีงานวิจัยสนับสนุนว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิดอาการจึงได้มีการเคลื่อนไหวให้แก้กฏหมายยาเสพติดในหลายประเทศ ในสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้สำเร็จเมื่อปีค.ศ.1996 หลังจากนั้นก็ได้มีการผลักดันให้แก้กฏหมายปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์เพิ่มอีกในหลายรัฐรวมถึงในประเทศอื่นๆ ทำให้การวิจัยประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์เป็นไปอย่างก้าวกระโดดเมื่อแพทย์และผู้ป่วยสามารถใช้กัญชาช่วยในการรักษาและสามารถเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
cannabis-bud-grass-weed-marijuana-3871901
ภาพ cannabis-bud-grass-weed-marijuana-3871901 จาก Pixabay.com

ยาจากสารสกัดกัญชามีความแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันอื่นๆในแง่ที่ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณการใช้หรือสูตรตายตัวสำหรับโรคใดโดยเฉพาะได้ การใช้ยากัญชาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันกัญชา สเปรย์กัญชาหรือยาในรูปแบบอื่นๆจำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด การใช้ยากัญชาในแต่ละบุคคลจำเป็นต้องปรับปริมาณการใช้ให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล โดยมีหลักการสำคัญ คือ “เริ่มทีละน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดจนควบคุมอาการเจ็บป่วยได้ (Titration)”


ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้กัญชาที่เหมาะสม มี 3 ประเด็นหลักได้แก่
1. ชนิดของยากัญชาที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กัญชาโดยตรงหรือสารสกัดจากกัญชาในรูปแบบต่างๆทั้งสารสกัดน้ำมันกัญชา ยากัญชาแบบพ่น แบบสูบ แบบหยอดใต้ลิ้น แบบกิน แบบสวนทวาร แบบทาภายนอก ล้วนให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงสายพันธุ์กัญชาที่แตกต่างกันก็ให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

2. โรคที่ผู้ป่วยเป็น ระยะของโรค ระดับความรุนแรง การรักษาแบบอื่นๆที่ใช้ร่วมด้วยล้วนมีผลต่อผลการรักษาที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล

3. การตอบสนองต่อยากัญชาของแต่ละคน รวมถึงระดับ endocannabinoid เดิมในร่างกายและการดื้อต่อยากัญชาเมื่อใช้ไปนานๆทำให้ผลการรักษาแตกต่างกันไป

นพ. ภาสิน เหมะจุฑาและ ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้นำเสนการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 มกราคม 2562.ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดยากัญชาที่เหมาะสมดังนี้

ขนาดยากัญชาที่เหมาะสมที่ใช้กัญชารักษาโรคหรืออาการได้ผลดี

Indication Type of Cannabinoid Recommended Dose Efficacy
Neuropathic pain (any causes including post-operative pain,cancer pain, non cancer pain,neuropathic pain,Multiple sclerosis) THC:CBD (1:1) THC:CBD (1:1)
15 – 60 mg/d
Improvement in pain
Nausea & Vomiting in cancer THC:CBD (1:1) THC:CBD (1:1)
15 – 30 mg/d
>60% prefer cannabis vs antiemetics
Spasticity in Multiple sclerosis THC:CBD (1:1) THC:CBD (1:1)
15 – 60 mg/d
Subjective improvement & Gait
Intractable epilepsy (children and adult) THC:CBD (0:1) THC:CBD (0:1)
100 – 1,000 mg/d
36.5% seizure reduction
Anorexia in HIV THC:CBD (1:0) THC:CBD (1:0)
5 – 10 mg/d
2-5 kg gain, 30% reduction neuropathy
Tics and Tourette syndrome THC:CBD (1:0) THC:CBD (1:0)
5 – 10 mg/d
Significant improvement
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner