13 พฤษภาคม 2562

การใช้กัญชารักษาโรคแบบฉบับปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์เดชา ศิริภัทร

กัญชาถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคได้หลายชนิดอาการ ปัจจุบันมีตำรับยากัญชาที่ได้รับการยอมรับให้ใช้รักษาอาการและช่วยทุเลาอาการผู้ป่วยด้วยการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหลายตำรับ ทั้งที่ได้รับการอนุญาตให้จ่ายให้กับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการและยังมีอีกหลายตำรับยาที่อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลการวิจัยเพื่อขอการรับรองตำรับยา และนับเป็นความโชคดีของกัญชาชนไทยที่มีปราชญ์ชาวบ้านที่เข้าถึงศาสตร์การใช้กัญชาในการรักษาโรคอย่างเชี่ยวชาญอย่าง อาจารย์เดชา ศิริภัทร ที่ได้เผยแพร่แนวทางการใช้กัญชารักษาโรค
cannabis-grass-marijuana-maria-1458000
ภาพ cannabis-grass-marijuana-maria-1458000 จาก Pixabay.com

อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิขวัญข้าวเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่คิดค้น ผสมผสานการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน โดยอาจารย์ได้เริ่มทดลองใช้กัญชารักษาตัวเองและพบว่ากัญชาได้ผลดีในการรักษาโรคพาร์กินสัน จึงได้ขยายผลเผยแพร่ ทำยาแจกให้ผู้ป่วยโรคต่างๆที่สมัครใจใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษาโดยอาจารย์ไม่คิดค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับยากัญชาเป็นจำนวนมากกว่า 4,000 ราย และได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง 3 แห่งในการวิจัยการใช้กัญชารักษาโรค

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสูตรการรักษาด้วยกัญชาของอาจารย์เดชา ศิริภัทร
สูตรการใช้กัญชารักษาโรคของอาจารย์เดชา ศิริภัทร (Decha Protocol) มีหลักการคือเริ่ม ทีละน้อยและค่อยๆเพิ่มขนาดแต่ไม่ให้มากจนมึนเมา เวลาที่ให้ใช้กัญชาคือก่อนนอนทุกคืน เพื่อให้ผู้ป่วยหลับลึก เพราะอาจารย์เชื่อว่าการนอนหลับสนิทถึงขั้นหลับลึกจะช่วยเสริมสร้างกระบวนเยียวยาตนเองของร่างกายได้ แต่บางโรคที่มีอาการกลางวัน เช่น สั่น เกร็ง ปวด ตอนกลางวันก็ให้ใช้น้ำมันกัญชาระงับอาการในตอนนั้นได้


รูปแบบยากัญชาของอาจารย์เดชา ศิริภัทร มี 2 รูปแบบ คือแบบ capsule โดยใน 1 capsule มียา 10 หยด = 10 mg. และ แบบหยด บรรจุในหลอดยาหยอดตา ยา 1 หยด จะมีปริมาณยาเท่ากับ 1 มิลลิกรัม ขนาดที่แนะนำให้ใช้สำหรับผู้หญิงคือเริ่มที่ 5 หยดแล้วค่อยๆเพิ่มจนได้จนถึงวันที่เกิดอาการมึนเมาจึงให้ลดขนาดลง ส่วนผู้ชายเริ่มที่ 10 หยด (10 mg.) หรือ 1 capsule สำหรับคนที่เป็นมะเร็งจะเริ่มที่ 20 หยด (20 mg.) หรือ 2 capsules ขนาดต่ำสุดที่เคยใช้ได้ผล คือ 2 หยด ขนาดสูงสุดที่เคยมีคนใช้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เกินจากนั้นคือ 20 capsules (200 หยด หรือเท่ากับ 200 mg.) เนื่องจากผู้ป่วยท่านนี้ที่มีปัญหานอนไม่หลับ แม้กิน domicum 20 เม็ดก็ยังไม่หลับ

วิธีการทางจิตวิญญาณ (spiritual health) ของอาจารย์เดชา ศิริภัทรยังกำหนดให้ผู้ป่วยที่สมัครใจใช้กัญชาในการบำบัดรักษาโรคตามแนวทางของท่านคือต้องถือศีล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ไม่กินเนื้อสัตว์ ไม่กินของหมักดอง และต้องสัญญาต่อหน้าพระว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สูตรวิธีทำยากัญชาของอาจารย์เดชา ศิริภัทร
ยากัญชาของอาจารย์เดชา ศิริภัทรได้รับการเปิดเผยให้กัญชาชนทั่วไปสามารถทำใช้เองได้สำหรับคนที่อยู่ไกลไม่สะดวกไปรับยาที่มูลนิธิขวัญข้าว ส่วนผสมคือ สารสกัดกัญชา 3 cc. กับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 97 cc. ผสมให้ละลายเข้ากันดีจะได้น้ำมันกัญชาทั้งหมด 100 cc.  แบ่งใส่capsuleละ 10 หยด ยาที่ผสมแล้ว 1 cc.จะหยดได้ 30 หยด 100 cc.จะได้ 3,000 หยด เท่ากับได้ยากัญชา 3,000 มิลลิกรัม


ข้อความจากผู้เรียบเรียง กัญชาทางการแพทย์.com
เนื้อหาในบทความนี้เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของเอกสารเผยแพร่เรื่องขนาดยาจากกัญชาที่เหมาะสมในการรักษาโรค บรรยายโดยผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประกอบการอบรมเรื่องกัญชาทางการแพทย์ จัดโดยกรมการแพทย์ ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร วันที่ 29-30 เมษายน 2562
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner