17 เมษายน 2562

ยา 3 ชนิดที่ผลิตจากกัญชา แคนนาบินอยด์สังเคราะห์ (Synthetic cannabinoids)

ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการอนุญาติให้ผลิตและจำหน่ายยาที่ผลิตจากกัญชาในรูปของแคนนาบินอยด์สังเคราะห์  (Synthetic cannabinoids) ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตยาอยู่อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่

1. Nabilone ชื่อการค้า cesamet® ผลิตโดย Valeant Pharmaceuticals มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกับสาร THC ใช้สำหรับลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ยานี้ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้จำหน่ายและใช้ได้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเบลเยียม อย่างไรก็ตามมีข้อบ่งชี้ว่า Nabilone ไม่ได้ใช้เป็นยาตัวแรก (first line drug) สำหรับบรรเทาอาการอาเจียนในผู้ป่วยเคมีบำบัด

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจัด nabilone ไว้ใน Schedule II ซึ่งหมายถึงยาที่มีความเสียงต่อการเสพติดสูง ตัวอย่างยาใน Schedule II เช่น codeine, methadone, methylphenidate และ morphine

2. Dronabinol ชื่อการค้า marinol® ผลิตโดย Solvay Pharmaceuticals มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกับสาร THC เป็นยากินชนิดแคปซูล ข้อบ่งใช้ของ dronabinol ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดาคือใช้ในผู้ป่วยเอดส์ที่น้ำหนักตัวลดลงอย่างมาก ในบางประเทศเช่น เดนมาร์กอนุมติให้ใช้ dronabinol ในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

เดิมองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเคยจัด dronabinol ให้อยู่ใน Schedule I แต่ต่อมาได้ปรับเป็น Schedule III ในปี ค.ศ. 1999 (Schedule III หมายถึงยาที่มีความเสี่ยงต่อการเสพติดระดับปานกลาง ตัวอย่างยาใน Schedule III เช่น ketamine และ anabolic steroids) การจัด dronabinol ไว้ใน Schedule III ทำให้มีผู้เสนอว่า THC จากกัญชาตามธรรมชาติก็ควรจัดไว้ใน Schedule III เหมือนกัน ไม่ควรจัดไว้ใน Schedule I (Schedule I หมายถึง ยาที่ขาดหลักฐานด้านความปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อการเสพติดสูง เช่น เฮโรอีน) อย่างไรก็ตาม องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายังไม่อนุมัติให้ใช้ THC ตามธรรมชาติในทางการแพทย์ได้  

3. Nabiximols ชื่อการค้าว่า Sativex® ผลิตโดย GW Pharmaceuticals เป็นสเปรย์ฉีดทางปาก ในแต่ละ puff ของ nabiximols ประกอบด้วย THC 2.7 mg และ CBD 2.5 mg  ประเทศที่อนุมัติให้ใช้ nabiximols ในทางการแพทย์ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี และ สาธารณรัฐเช็ค โดยใช้ nabiximols ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีอาการเกร็งซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาชนิดอื่น ส่วนแคนาดาอนุมัติการใช้ nabiximols ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากมะเร็ง


NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner