24 เมษายน 2562

สถานการณ์การใช้ยาที่ผลิตจากพืชกัญชาและสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีหลักฐานการใช้กันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ มีบันทึกการใช้กัญชาที่ประตูปราสาทนครธมในกัมพูชา อีกทั้งยังพบหลักฐานการใช้กัญชาในตำราอายุรเวทของอินเดีย จีน ชนเผ่าอินคา และชาติอื่นๆ นอกจากนี้ยังพบว่ากัญชาเป็นส่วนผสมหนึ่งในตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านของไทยอีกด้วย ปัจจุบันการใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์เท่านั้น ในทางการแพทย์การจะนำกัญชามาใช้ต้องมีการวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาถึงประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรคและผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรอบด้าน สำหรับงานวิจัยในต่างประเทศส่วนใหญ่ยังไม่แพร่หลายมากนักจำเป็นต้องมีการสนับสนุนการวิจัย โดยปัจจุบันประเทศไทยได้แก้ไขกฏหมายพระราชบัญญัติยาเสพติด พุทธศักราช 2562 ให้นำกัญชามาวิจัยเพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้แล้วจึงนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่รอใช้ยาอีกมาก
รูป marijuana-cannabis-hash-leaf-flora-3065612 จาก Pixabay.com

ตัวอย่างผลงานวิจัยการใช้กัญชาและสถานการณ์การใช้ยาที่ผลิตจากพืชกัญชาและสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในประเทศต่างๆ
- การลดการปวด หลายประเทศมีการศึกษาการใช้ยาที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดกัญชารวบรวมใน case series ของผู้ป่วยมะเร็งที่มีกระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว พบว่าให้ผลดีในการลดอาการปวด
- โรคเบาหวาน (DM type II) ที่ประเทศสวีเดน มีการติดตามการใช้กัญชาในผู้ป่วยเบาหวานชนิด Type II จำนวน 18,000 คน พบว่าไม่มีผลใดๆในการรักษาเมื่อไม่ควบคุมปัจจัยอื่นร่วม
- องค์การอนามัยโลกได้ออกรายงานเกี่ยวกับการใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยสารสำคัญ THC พบว่าสามารถลดอาการปวดและเพิ่มความอยากอาหาร ส่วนสารสำคัญ CBD ไม่มีผลต่อความคิด สามารถรักษาอาการปวด ปรับสมดุลให้เกิดภาวะ Homeostasis
- ประเทศอังกฤษอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน โดยบริษัท GW Pharmaceutical จำกัด และได้อนุมัติทะเบียนยา Sativex Oromucocal Spray ขนาด 2.5 และ 2.7 mg สำหรับใช้รักษาอาการกล้ามเนื้อเกร็งจากโรค Multiple Sclerosis 
- ประเทศเยอรมนี มีการใช้ยากัญชาในรูปแบบ spray สำหรับรักษาอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ  
- ประเทศสเปนมีการวิจัยทางคลินิกเป็นครั้งแรกโดยใช้กัญชาใน Glioblastoma และพบว่าได้ผลดี 
- ประเทศที่ส่งออกกัญชา ได้แก่ อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์ และแคนาดา 
- ประเทศที่นำเข้ากัญชา ได้แก่เยอรมนี ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล อิตาลี ชิลี โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเชค อิสราเอล เนเธอร์แลนด์ และฟิลิปปินส์
- ประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนการใช้กัญชาตามใบสั่งแพทย์ประมาณ 2.4 ล้านคน แคนดา ประมาณ 2 แสนคน อิสราเอล 23,000 คน - สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย อังกฤษ แคนาดา มีผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาที่ได้รับทะเบียนเป็นยารักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการปวดเกร็ง
กล้ามเนื้อ และมะเร็ง
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner