18 เมษายน 2562

กรณีศึกษา การเปิดเสรีการใช้กัญชาในร้าน coffeeshop ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปัจจุบันในบางประเทศได้มีนโยบายเปิดเสรีการใช้กัญชาทางการแพทย์ และการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดหรือเพื่อการผ่อนคลาย รวมถึงการอนุญาตให้มีการเปิดเป็นร้านขายกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศนั้นได้แก่เนเธอร์แลนด์ ซึ่งเริ่มนโยบายกัญชาเสรีมาตั้งแต่ทศวรรษที่1970s และได้มีการปรับปรุงกฏหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จุดประสงค์ของการออกกฎหมายให้มีการใช้กัญชาอย่างเสรีในเนเธอร์แลนด์นี้เพื่อต้องการแยกผู้เสพสารเสพติดประเภท Hard drugs ซึ่งจัดเป็นสารเสพติดให้โทษร้ายแรง ตัวอย่างเช่น โคเคน แอมเฟตามีนและสารเสพติดอื่นๆที่ถือว่าผู้เสพและผู้ครอบครองต้องมีความผิดตามกฎหมาย กับสารเสพติดประเภท Soft drugs ซึ่งการเสพสารดังกล่าวนี้อาจมีเหตุผลจำเป็นทางการแพทย์ หรือการเสพใช้เพื่อการบำบัด ผ่อนคลาย ยกตัวอย่างเช่น กัญชา ยานอนหลับ เป็นต้น

 ภาพ coffee-shop-amsterdam-dispensary-3453616 จาก Pixabay.com

เนเธอร์แลนด์มีสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นร้านขายกัญชาและยังใช้เป็นสถานที่เสพกัญชาได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เรียกว่า coffeeshop ซึ่งเปิดเป็นอาคารร้านค้าถาวรพบเห็นได้ทั่วไปในหลายๆเมืองโดยเฉพาะในอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่การเข้าไปใช้บริการร้าน coffeeshop ได้มีการออกกฏข้อบังคับเพื่อป้องกันผู้เข้าไปใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์อยู่หลายข้อเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
- ผู้ใช้บริการ coffeeshop ได้ ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
- กัญชาที่จำหน่ายใน coffeeshop ต้องเป็นสายพันธุ์ที่มีสาร THC เข้มข้นน้อยกว่าร้อยละ 30
- coffeeshop ต้องตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาอย่างน้อย 250 เมตร
ห้ามทำการโฆษณาร้าน coffeeshop
- ทางร้านสามารถจำหน่ายกัญชาให้ลูกค้าได้คนละไม่เกิน 5 กรัม จากเดิมที่เคยอนุญาตให้จำหน่ายได้มากถึง 30 กรัม
- ห้ามร้าน coffeeshop มีกัญชาในครอบครองเกินกว่า 500 กรัม
- ผู้ประกอบการร้าน coffeeshop มีหน้าที่ควบคุมลูกค้าไม่ให้ก่อความรำคาญกับชุมชน 
- ในแต่ละเมืองสามารถกำหนดโควต้าเพื่อควบคุมการเปิด coffeeshop ได้

การควบคุมการดำเนินกิจการร้าน coffeeshop เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีค.ศ. 2012 มีการออกกฎให้ coffeeshop สามารถให้บริการลูกค้าเฉพาะที่เป็นสมาชิกกับทางร้านเท่านั้น กฎหมายนี้ได้มีการบังคับใช้นำร่องในจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ระยะหนึ่ง แต่ต่อมาได้มีการยกเลิกมาตรการนี้ไปในปลายปีค.ศ. 2012 คงเหลือไว้แต่มาตรการห้ามจำหน่ายกัญชาแก่ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันมีนโยบายจำกัดการเพิ่มจำนวนร้าน coffeshop โดยรัฐจะไม่ออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อทดแทน coffeeshop ที่ปิดกิจการไป ทำให้จำนวน coffeeshop ลดลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะมีนโยบายเปิดเสรีการใช้กัญชาแต่ก็ยังมีการควบคุมจำกัดสิทธิ์บางประการโดยยังไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถปลูกกัญชาเองได้ แต่ด้วยมาตรการ decriminalization  จึงได้มีการลดการบังคับใช้กฏหมายลงโดยหากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการปลูกกัญชาในบริเวณบ้านไม่เกิน 5 ต้นจะถือว่าไม่มีโทษทางอาญา แต่ต้องยึดกัญชาไว้เพื่อนำไปทำลาย หากผู้ปลูกหรือเจ้าของบ้านฝ่าฝืนต้องมีความผิดโทษถึงจำคุก นอกจากนี้การครอบครองกัญชาในปริมาณมากเกินกว่า 5 กรัม ให้ถือว่าผู้นั้นมีกัญชาไว้เพื่อการจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษปรับ 3,500 ยูโร และหากพบมีกัญชาไว้ในครอบครองมากเกินกว่า 30 กรัม จะต้องโทษจำคุกสูงสุดสองปีหรือปรับสูงถึง 16,750 ยูโร หรือทั้งจำทั้งปรับ

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner