16 เมษายน 2562

ฤทธิ์ของ endocannabinoids ที่มีผลต่อการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย

มนุษย์มี Cannabinoid receptors 2 ชนิด ได้แก่ CB1 receptors และ CB2 receptors ซึ่งสามารถจับกับสารสื่อประสาทกลุ่ม Endocannabinoids ที่พบเป็นสารเคมีที่พบเป็นองค์ประกอบของกัญชา โดยสามารถพบ CB1 receptors ในหลายๆส่วนของสมอง ทั้งในสมองส่วนcortexที่ใช้การคิดคำนวณและการสั่งการเคลื่อนไหว สมองส่วนhippocampusที่ใช้ในการจดจำ สมองส่วนbasal gangliaที่ใช้ในการวางแผน สมองส่วนventral striatumที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเหมือนได้รางวัลและความพึงพอใจ สมองส่วน amygdalaที่มีผลต่อความกังวลและความกลัว สมองส่วนhypothalamusที่หลั่งฮอร์โมนความหิวและความต้องการทางเพศ และสมองส่วนcerebellumที่มีผลต่อการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ขณะที่พบ CB2 receptors มากในระบบภูมิคุ้มกัน(Immune system) ซึ่งควบคุมการหลั่งสาร Cytokines และระบบการสร้างเม็ดเลือด (Haemopoietic system) แต่ก็มีหลักฐานว่าพบ CB2 receptors  ในสมองเช่นกัน CB2 receptors จึงได้รับความสนใจมากในทางการแพทย์ ด้วยความมุ่งหวังว่ายาที่สกัดจากสารประกอบของกัญชาจะทำงานผ่าน CB2 receptors มากกว่า CB1 receptors เพื่อหลีกเลี่ยงฤทธิ์ทางจิตประสาทที่เกิดจากสาร THC จับกับ CB1 receptors  

ฤทธิ์ของ endocannabinoids ที่มีผลต่อการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย
ระบบของร่างกาย
ฤทธิ์ของ endocannabinoids ต่อการทำงาน
ระบบทางเดินอาหาร
(Gastrointestinal system)
CB1 และ CB2 receptors ปรากฏทั่วไปในเซลล์เยื่อบุลำไส้ มีการศึกษาที่ระบุว่าการกระตุ้น receptors เหล่านี้มีผลลดการเคลื่อนที่ของลำไส้ ลดการหลั่งกรดในกระเพาะ และเพิ่มความอยากอาหาร การเปลี่ยนแปลงของยีนที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยลดการจับของ endocannabinoids กับ CB1 receptors ทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome)
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
(Cardiovascular system)
CB1 และ CB2 receptors ปรากฏทั่วไปในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ endocannabinoids มีผลเพิ่มปริมาณเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจ (cardiac output) และเพิ่มความต้องการออกซิเจนของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ มีรายงานกรณีศึกษาว่า สารประกอบในกัญชามีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction)
ตับ (Liver)
CB1 และ CB2 receptors ปรากฏค่อนข้างน้อยในเซลล์ตับ การเพิ่มขึ้นของ CB1 receptors มีผลเพิ่มการสร้างพังผืด (fribogenesis) และเพิ่มการสะสมไขมันในตับ (steatosis)
ระบบภูมิคุ้มกัน
(Immune system)
การกระตุ้น CB1 และ CB2 receptors (โดยเฉพาะ CB2) มีผลลดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน (antibody response) โดยการลดการทำงานของ T-lymphocyte และลดการหลั่งสาร cytokines หลายชนิด เช่น Interferon gamma หรือ Interleukin-12
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
(Musculoskeletal system)
Endocannabinoids โดยมากทำงานผ่าน CB2 receptors ในการควบคุมการสันดาป (metabolism) ในเซลล์กล้ามเนื้อ การยับยั้งการทำงานของ endocannabinoids ผ่าน CB1 receptors เพิ่ม differentiation ของเซลล์กล้ามเนื้อ
ระบบสืบพันธุ์
(Reproductive system)
การทำงานของ endocannabinoids ผ่าน CB1 receptors มีผลลดการเคลื่อนที่ของอสุจิ (sperm motility) ทั้ง CB1 และ CB2 receptors มีผลต่อการตั้งครรภ์ และระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิง การกระตุ้น CB1 receptors มีผลขัดขวางการเจริญของตัวอ่อน ขณะเดียวกันการลดการทำงานของ CB1 receptors มีผลทำให้การเคลื่อนที่ของไข่จากปีกมดลูกถูกรบกวน ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งหรือตั้งครรภ์นอกมดลูก
ระบบผิวหนัง (Skin)
การทำงานของ endocannabinoids ผ่านทั้ง CB1 และ CB2 receptors มีผลควบคุมความสมดุลของการสร้างเซลล์ผิวหนัง ตัวอย่างเช่น การกระตุ้นการทำงานของ CB1 receptors มีผลเพิ่มการตาย (apoptosis) ของเซลล์ผิวหนังชั้นนอก (epidermal keratinocytes)NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner