14 พฤษภาคม 2562

Read More

สรุปสาระสำคัญการใช้ประโยชน์ของกัญชาเพื่อการแพทย์

กัญชา จัดเป็นสมุนไพรที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายทางการแพทย์แผนไทยมานานกว่า 300 ปี แต่เนื่องจากกัญชามีฤทธิ์ทำให้เสพติดจึงถูกจัดอยู่ในสารเสพติดประ...

13 พฤษภาคม 2562

12 พฤษภาคม 2562

Read More

กัญชาใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

กัญชา  เป็นหนึ่งในพืชที่มีคุณสมบัติทางยาสูงแต่ก็มีโทษทำให้เสพติดได้เช่นกัน กัญชาจึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มสารเสพติดตามกฏหมาย หลายประเทศได้พยายามส่...

11 พฤษภาคม 2562

Read More

ประวัติศาสตร์กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในอดีต

กัญชา ถูกบันทึกว่ามีการใช้เพื่อบำบัดรักษาอาการของโรคต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพบหลักฐานบันทึกที่เก่าแก่ที่สุดย้อนไปเมื่อ 4,700 ปีก่อนในสมัย...

9 พฤษภาคม 2562

8 พฤษภาคม 2562

Read More

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง

พ ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ แต่  อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อการดูแลรัก...

7 พฤษภาคม 2562

Read More

สรุปสาระสำคัญกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ 2562

ปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อยู่มาก บางคนเข้าใจผิดว่ามีนโยบาย กัญชาเสรี ทำให้เกิดความอยากรู้อยากลองแล...
 

Delivered by FeedBurner